divendres, 26 de juny de 2009

AULA DE TEATRE UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Taller Teatre d'Objectes) cursos '05-'06, '06-'07 i '07-'08


VÍDEOS:
Com a professor de l'Aula de Teatre de la Universitat Rovira i Virgili (Taller Teatre d'Objectes) he presentat diverses propostes que m'han permès dur a escena un nombrós treball de provatures i investigacions; "SUBjectes", "L'home que camina", "Garibaldi a la platja"...
Como profesor del Aula de Teatro de la Universitat Rovira i Virgili (Taller Teatro de Objetos) he presentado diversas propuestas que me han permitido poner en escena un numeroso trabajo de investigación teatral.